ลูกค้า AIS รับส่วนลดค่าอาหาร เมื่อสั่งอาหารผ่าน Grabfood ครั้งแรก 50 บาท ครั้งต่อไป 10 บาท

พฤษภาคม 13, 2020
Advertisement

AIS มอบสิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอส และเอไอเอสเซเรเนด ให้อยู่กับบ้านก็อิ่มอร่อมได้ พร้อมรับส่วนลดค่าอาหาร หรือค่าสั่ง เมื่อสั่งอาหารผ่าน Grabfood โดยรับส่วนลดค่าอาหาร 50 บาท เมื่อลูกค้าใช้งาน Grabfood ครั้งแรก และรับส่วนลดค่าส่งสูงสุด 15 บาท สำหรับลูกค้าเอไอเอสเซเรเนด และสำหรับลูกค้าปัจจุบัน สั่งอาหารครั้งแรกลด 50 บาท ครั้งต่อไปลดสูงสุด 10 บาท รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 16 เม.ย. 63 – 30 มิ.ย. 63 เพิ่มเติมคลิก http://m.ais.co.th/GrabFood

รายละเอียดการรับสิทธิ์

ลูกค้าใหม่ GrabFood

  • จำกัดจำนวน 400 สิทธิ์ / วัน
  • จำกัดสิทธิ์ 1 หมายเลข / 1 สิทธิ์ ตลอดโครงการ
  • สิทธิพิเศษนี้ สามารถใช้ได้ทั้งลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคล และนิติบุคคล

ลูกค้าปัจจุบัน

  • จำกัดจำนวน 1,000 สิทธิ์ / วัน
  • จำกัดสิทธิ์ 1 หมายเลข / 1 สิทธิ์ ต่อเดือน
  • สิทธิพิเศษนี้ สามารถใช้ได้ทั้งลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคล และนิติบุคคล
  • บริษํทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Advertisement
Advertisement