C Internet BY CAT โปรเน็ตบ้านไฟเบอร์แท้ความเร็ว 300/300Mbps เริ่มต้น 990 บาท ฟรีค่าติดตั้ง

สิงหาคม 5, 2019
Advertisement

C Internet BY CAT จัดโปรโมชั่นใหม่ ด้วยสโลแกน แรงทุกตารางนิ้ว อินเตอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์แท้ แรงส์ ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของบ้าน ก็เร็วแรง ไหลลื่น ได้ทุกตารางนิ้ว ด้วยความเร็วอินเตอร์เน็ตเริ่มต้น 300/300 Mbps ในราคาเพียงเดือนละ 990 บาท/เดือน หรือใครอยากได้เน็ตแรงไปอีกก็ มีอีกหนึ่งแพ็กเกจอย่าง ความเร็วอินเตอร์เน็ต 500/500 Mbps ในราคาเดือนละ 1,590 บาท สมัครวันนี้รับฟรี Mesh Wifi มูลค่า 7,300 บาท พร้อมรับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ ONU 1 Port หรือจนกว่าสินค้าจะหมด โปรโมชั่นนี้ฟรีค่าติดตั้ง 2,000 บาท และค่าลงทะเบียน 1,500 บาท โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน – 30 กันยายน 2562*เฉพาะพื้นที่ที่รองรับความเร็วนี้
** เฉพาะพื้นที่ที่รองรับความเร็วนี้ และรองรับระดับความเร็วเฉพาะใช้งานผ่านสาย LAN เท่านั้น

เงื่อนไขโปรโมชั่นและการบริการอินเตอร์เน็ต

 • 1. โปรโมชั่น “Smart Choice” และ “แรงทุกตารางนิ้ว” สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา (ประเภทที่อยู่อาศัยเท่านั้น)
 • 2. ยกเว้นค่าแรกเข้า ค่าติดตั้ง 2,000 บาท ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท
 • 3. หากผู้ใช้บริการสมัครระหว่างรอบบิล ให้คำนวณค่าใช้บริการและสิทธิ์การใช้งานตามจำนวนวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Prorate) ตั้งแต่วันที่สมัครจนถึงวันสิ้นรอบบิล
 • 4. ผู้ใช้บริการที่ได้รับสิทธิยกเว้นค่าแรกเข้า ค่าติดตั้ง 2,000 บาท ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท ต้องใช้บริการอย่างน้อย 12 รอบบิล หากยกเลิกบริการก่อนครบกำหนดผู้ใช้บริการต้องชำระค่าติดตั้งและค่าลงทะเบียนในอัตราที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว และคืนอุปกรณ์ Mesh WiFi ให้แก่ บมจ. กสท โทรคมนาคม ณ วันที่ขอยกเลิก หากอุปกรณ์สูญหาย หรือชำรุดเสียหายอันเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือเกิดจากความประมาทของผู้ใช้บริการ หรือบริวารของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ตามราคาแห่งความเสียหายนั้น แต่ไม่เกินราคาตลาดของอุปกรณ์ ดังกล่าวในขณะนั้น
 • 5. ยกเว้นค่าเช่าอุปกรณ์ปลายทาง (CPE) 300 บาท/เดือน/เครื่อง (ไม่รวม Vat) และผู้ใช้บริการได้รับสิทธิยกเว้นค่าประกันอุปกรณ์ 2,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กรณียกเลิกบริการ C internet ต้องคืนอุปกรณ์ให้กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำการยกเลิก
 • 6. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเร็ว (Speed) ของแพ็กเกจให้น้อยลงได้ จนกว่าจะครบสัญญา 12 รอบบิล กรณีผู้ใช้บริการขอปรับเปลี่ยนความเร็วและ/หรือปรับเปลี่ยนแพ็กเกจน้อยลง บริษัทฯจะเก็บค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยน 1,000 บาท/ครั้ง
 • 7. สำหรับโปรโมชั่น “Smart Choice” และ “แรงทุกตารางนิ้ว” บริการ C internet จุดติดตั้งจะต้องอยู่ในขอบเขตพื้นที่ให้บริการสำหรับคู่สายใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) โดยวัดระยะจากจุดกระจาย/แยกสัญญาณ (Closure/Splitter) ในระยะทาง ไม่เกิน 500 เมตร หากระยะทางเดินสายเกินกว่าที่กำหนด สำหรับคู่สายใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าติดตั้งคู่สายส่วนเกินเพิ่มเมตรละ 20 บาท
 • 8. สำหรับคู่สายภายในให้ไม่เกิน 10 เมตร และสาย UTP ไม่เกิน 1 เมตร
 • 9. บริการ C internet เป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ความเร็วรับ-ส่งข้อมูลร่วมกัน คุณภาพและความเร็วในการใช้งานขึ้นอยู่กับปริมาณหรือจำนวนผู้ใช้งานในขณะนั้น ระยะทางระหว่างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตกับสถานที่ของผู้ใช้บริการ คุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชม โดยเฉพาะเว็บไซต์ต่างประเทศอาจส่งผลให้ความเร็วเชื่อมต่อต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในแพ็กเกจที่เลือกใช้บริการ
 • 10. ข้อแนะนำลูกค้าเพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
  10.1 การใช้งานผ่านสัญญาณ Wi-Fi อุปกรณ์ที่ใช้งานควรรองรับ Wi-Fi ทั้งแบบ 2.4GHz และ 5GHz/5GHz ac
  10.2 การใช้งานผ่านสาย LAN เช่นคอมพิวเตอร์ ที่ช่อง LAN ต้องรองรับความเร็วที่ 1 Gbps หรือ 1000 Mbps
  10.3 สำหรับ Speed 1000 Mbps คือความเร็วสูงสุดที่สัญญาณวิ่งมาจากชุมสายจนถึงอุปกรณ์กระจายสัญญาณที่ติดตั้งภายในที่พักอาศัย
 • 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • 12. อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
Advertisement
Advertisement