เราไม่ทิ้งกัน.COM ปิดรับลงทะเบียนมาตรการเยียวยา วันที่ 22 เมษายนนี้

เมษายน 19, 2020
Advertisement

สำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับมาตราการเยียวยาเงินจำนวน 5,000 บาท (3 เดือน) ทางกระทรวงการคลังได้แจ้งกำหนดการวันปิดรับลงทะเบียน ในวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 24:00 น. ท่านใดที่มีความประสงค์จะลงทะเบียน ให้รีบดำเนินการลงทะเบียนภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ ตามประกาศของกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียน สามารถทำรายการอื่นๆ ได้ตามปกติ

Advertisement
Advertisement