DotArai โปรโมชั่น จดโดเมน/ต่อโดเมน/ย้ายโดเมน 449 บาท

มกราคม 24, 2019

DotArai ผู้ให้บริการจดโดเมนประเทศไทย จัดโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ ด้วยการลดราคาการจดโดเมนใหม่ การต่ออายุโดเมน หรือการย้ายโดเมน สำหรับโดเมน .COM ในราคาพิเศษ เหลือเพียง 449 บาทเท่านั้น สำหรับใครที่สนใจสามารถใช้โปรโมชั่นนี้กันได้ โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2562

เงื่อนไขโปรโมชั่น
1. โปรโมชั่นส่งเสริมการขายสำหรับจดทะเบียนใหม่ ต่ออายุ ย้าย โดเมน .com ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2562
2. ราคาค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า