Garena Free Fire จัดกิจกรรมพิเศษสนุกสุขสันต์ Booyah Day

ตุลาคม 16, 2020

Garena Free Fire จัดกิจกรรมพิเศษสนุกสุขสันต์ Booyah Day เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพิชิตไอเทมสุดพิเศษ โดยมีกิจกรรมให้เลือกเล่นพร้อมรับของรางวัลมากมาย ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่ 16 ตุลาคม เวลา 10:00 น. – 2 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดกิจกรรม พิเศษสนุกสุขสันต์ Booyah Day

  • ภารกิจ BINGO โชว์เหนือ ครบแถวเตรียมรับ โทเคน Crown
  • ภารกิจ Booyah Go! หมากตัวจี๊ด เข้าเล่นรับ โทเคน Crown
  • ภารกิจพิชิต Booyah! ทำให้ถึงขั้น เพื่อปลดล็อกคลังสินค้า Booyah!
  • แท่นเกียรติยศ Booyah! 100 อันดับ แบบทั่วไป ลงเล่นในเกม และ 100 อันดับ Booyah Go! หมากตัวจี๊ด
  • คลังสินค้า Booyah! ใช้โทเคน Crown แลกรับไอเทมพิเศษ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
– ผู้เล่นที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการรับของรางวัล
– ไอเทมดังกล่าวสามารถรับได้ที่กล่องจดหมายในเกม
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับรางวัลนำของรางวัล มาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใด และห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัล นำของรางวัลดังกล่าวไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือกระทำการอื่นใดในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี
– ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้
– หากทีมงานตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทีมงานจะดำเนินการ ด้วยโทษสูงสุดและตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทันที ซึ่งรวมถึงการไม่ได้รับของรางวัลใดๆ ด้วย
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– หากมีปัญหา หรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อันเป็นความผิดที่เกิดจากตัวผู้เล่นเอง และส่งผลให้ผู้เล่นไม่สามารถรับของรางวัลได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกรางวัลชิ้นใหม่ให้
– การพิจารณาและการตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด
– มูลค่าของรางวัลเป็นมูลค่า ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ดูน้อยลง