ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศปิดปรับปรุงระบบ 9 – 10 มีนาคม 2562

มีนาคม 5, 2019
Advertisement

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศปิดปรับปรุงระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2562 ช่องทางการให้บริการที่ไม่สามารถใช้บริการได้ชั่วคราว
ตู้ ATM, CDM, เครื่องปรับสมุดบัญชี
ตู้ชำระเงินกู้ LRM
QR Non Cash Payment
GHB ALL (Mobile Application)
ที่ทำการสาขาทั่วประเทศ
Internet Banking (www.ghbanksmart.com)

หมายเหตุ : ช่องทางบริการอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ของวันที่ 11 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
: สามารถชำระเงินกู้ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และตัวแทนชำระเงินได้ตามปกต

Advertisement
Advertisement