ดูหนัง HOMESTAY (โฮมสเตย์) ผ่านแอป SCB EASY จ่ายเพียง 80 บาทเท่านั้น

ตุลาคม 27, 2018

คอหนังและโอตะมีเฮ เมื่อจองและซื้อตั๋วหนังเรื่อง “HOMESTAY (โฮมสเตย์)” ผ่านแอป SCB EASY จ่ายเพียง 80 บาทต่อที่นั่ง ทุกรอบที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. เป็นต้นไปหรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

พิเศษจองและซื้อตั๋วหนังเรื่อง “HOMESTAY (โฮมสเตย์)” ผ่านแอป SCB EASY จ่ายเพียง 80 บาทต่อที่นั่ง

จองและซื้อตั๋วหนังเฉพาะเรื่องโฮมส์เตย์ผ่านแอป SCB EASY จ่ายเพียง 80 บาทต่อที่นั่ง ทุกรอบที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ* ทุกสาขา

หมายเหตุ * สำหรับโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้นเอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ เอ็มโพเรียมและเอส เอฟ ซีเนม่า สาขาบิ๊กซี ปราจีนบุรี

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 25 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปหรือจนกว่าตั๋วหนังจะหมด

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ (“ธนาคาร”) ที่ใช้บริการ SCB Easy Application จองและชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์เฉพาะเรื่องโฮมส์เตย์ ในราคาพิเศษเพียง 80 บาทต่อที่นั่ง สำหรับที่นั่งปกติ (Deluxe Seat) ในโรงภาพยนตร์ระบบดิจิตอล (2D) ของโรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้นเอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ เอ็มโพเรียมและเอส เอฟ ซีเนม่า สาขาบิ๊กซี ปราจีนบุรี
  • ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป หรือจนกว่าตั๋วหนังจะหมด
  • จำนวนรวม 20,000 ที่นั่งตลอดระยะเวลาการขาย
  • สงวนสิทธิ์การจองและซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง ต่อครั้งการซื้อ
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคาร และของเอส เอฟ ซีเนม่า ได้
  • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย และ/หรือ เหตุอื่นใดอันเกิดจากการให้บริการใดๆ ทั้งสิ้น
  • ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย สอบถามโทร. 02-777-7777