ข้อมูลและสถานที่จอดรถภายในงาน Thailand Mobile Expo 2018

พฤษภาคม 23, 2018

สำหรับใครที่จะไปงาน Thailand Mobile Expo 2018 ที่จัดขึ้นในวันพฤหัสเป็นต้นไป แต่ยังไม่มีข้อมูลสถานที่จอดรถ ทางแฟนเพจ Thailand Mobile Expo ได้ทำแผนที่มาแนะนำผู้ที่สนใจจะไปงาน Thailand Mobile Expo 2018 ซึ่งได้แนะนำสถานที่จอดรถรวมถึงค่าบริการจอดรถต่างๆ ที่ใกล้ๆ กับที่งานจัดศูนย์ฯสิริกิติ์  ผู้เข้าชมงานสามารถนำรถยนต์มาจอดได้ตามสถานที่จอดรถดังต่อไปนี้

  1. Robinson Sukhumwit ค่าบริการ 30 บาท/ชั่วโมง
  2. Time Square ค่าบริการ 30 บาท/ชั่วโมง
  3. Jasmine City ค่าบริการ 30 บาท/ชั่วโมง
  4. Chamchuri Square จอดฟรี 2 ชั่วโมงแรก ค่าบริการ 20 บาท/ชั่วโมง
  5. อาคารเสริมมิตร จอดฟรี 1 ชั่วโมง ค่าบริการ 100 บาท/ชั่วโมง
  6. อาคาร Interchange 21 จอดฟรี 1 ชั่วโมง ค่าบริการ 100 บาท/ชั่วโมง
  7. Central Plaza Grand จอดฟรี 3 ชั่วโมงแรก ค่าบริการ 20 บาท/ชั่วโมง
  8. Terminal 21 จอดฟรี 3 ชั่วโมงแรก

คลิกดูรูปเต็ม

แสดงความคิดเห็น