การตั้งค่าเว็บบราวเซอร์ สำหรับใช้งาน IDM

มีนาคม 21, 2018

หลังจากติดตั้งโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด Internet Download Manager ไปแล้วเมื่อบทความที่แล้ว คราวนี้จะมาดูวิธีการตั้งค่าเว็บบราวเซอร์ที่ต้องการเชื่อมต่อกับ IDM เพื่อให้เวลาใช้งานเว็บบราวเซอร์นั้นตอนดาวน์โหลดสามารถใช้งานโปรแกรม IDM เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลได้ทันที ซึ่งสามารถทำได้ไม่ยาก

การตั้งค่าเว็บบราวเซอร์ สำหรับใช้งาน IDM
1. เปิดโปรแกรม Internet Download Manager จากนั้นเลือกไปที่ Options


2. ติกเลือกเว็บบราวเซอร์ที่ต้องการใช้งานคู่กับโปรแกรม IDM หรือเลือก Add browser… สำหรับเพิ่มเว็บบราวเซอร์ที่ต้องใช้งานกับ IDM

3. เมื่อเลือกเว็บบราวเซอร์ที่ต้องการใช้งานกับ IDM ได้แล้ว กด OK เพื่อยืนยัน จากนั้นทำการปิดเว็บบราเซอร์แล้วเปิดใช้งานใหม่อีกครั้ง

 

 

แสดงความคิดเห็น