กยศ. เพิ่มช่องทางชำระยอดเงินกู้ ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ฟรีค่าธรรมเนียม

กรกฎาคม 4, 2019

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพิ่มช่องทางใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้กู้ยืมเงินเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น ด้วยการเพิ่มช่อทางบริการแบบครบวงจร สามารถตรวจสอบข้อมูล กยศ. และชำระยอดเงินกู้ได้ทันที ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มใดๆ ในการให้บริการผู้กู้ยืม ทั้งนี้ผู้กู้ยืมจะต้อง ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาผ่านแอปพลิเคขั่นเป๋าตังดังนี้

ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา “ผู้กู้ยืมเงิน” ตกลงและยอมรับว่า ภายหลังจาก ผู้กู้ยืมเงินได้ทำการยืนยันตัวตน และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการผ่าน แอปพลิเคชันเป๋าตัง แล้ว ถือว่า ผู้กู้ยืมเงินตกลงและยอมรับให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา “กยศ.” ในการเปิดเผย แลกเปลี่ยน ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ ผู้กู้ยืมเงินมีอยู่กับกองทุน เช่น ยอดเงินกู้คงเหลือ ดอกเบี้ยสะสม วันครบกำหนดชำระ ข้อมูลชำระเงินล่าสุด เป็นต้น เพื่อเชื่อมต่อข้อมูล และเป็นช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้กู้ยืมเงินสำหรับการชำระเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

สำหรับใครที่สนใจใช้บริการแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง สามารถดาวน์โหลดแอปผ่านทาง Google Play Store และ Apple Store ได้แล้ว ตามลิ้งด้านล่าง

ดาวน์โหลดแอพเป๋าตัง

ตัวอย่างหน้าตาแอพเป๋าตัง