TrueMove H เล่นฟรี kidDgame แอพทบทวนบทเรียน 30 วัน

มกราคม 11, 2019

TrueMove H จัดกิจกรรมพิเศษต้อนรับเทศกาลวันเด็กปี 2019 ด้วยการจัดโปรโมชั่นให้เล่นเกม KidD Game ได้ฟรี ซึ่ง KidD Game เป็นแอพเกมที่สอนทักษะและทบทวนบทเรียนของน้องๆ ชั้น ป.1 – ป.6 ผ่านตัวแอพเกมได้ทุกวัน โดยสามารถกดเพื่อรับรหัสทดลองเล่นได้ฟรี สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช ใช้งานได้ฟรี 30 วัน

kidDgame เป็นแอพพลิเคชันซึ่งสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ เพราะสามารถทบทวนความรู้ผ่านเกมโดยมีเนื้อหาตรงกับในห้องเรียนแบบคาบต่อคาบ จึงช่วยส่งเสริมความรู้ และลดปัญหาการเรียนไม่เข้าใจในห้องเรียนได้ ซึ่งเนื้อหาที่นำมาทบทวนความรู้แบ่งออกเป็น 5 วิชาคือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

กดเพื่อรับรหัสทดลองเล่น kidDgame

  • kidDgame5 (1 วิชา) กด*434*01# โทรออก
  • kidDgame20 (5 วิชา) กด*434*02# โทรออก