วิธีถอนการติดตั้งหรือลบโปรแกรม (Uninstall) บน Windows 10

มิถุนายน 8, 2018

สำหรับใครที่ใช้งานโปรแกรมหรือซอฟต์แวรต่างๆ บน PC แล้วเกิดปัญหา อยากลบเจ้าโปรแกรมนี้ออกหรือถอนการติดตั้งโปรแกรมที่ไม่จำเป็นกับการใช้งาน หรือโปรแกรมที่กินเนื้อที่ หรืออยากลบโปรแกรมอะไรก็ตามออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ บทความนี้จะมาช่วยให้เพื่อนๆ สามารถถอนการติดตั้งโปรแกรมหรือลบโปรแกรมต่างๆ บน Windows 10 ออกได้อย่างง่ายดาย และไม่ยุ่งยาก เพียงทำตามขั้นตอนไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น โดยมี 2 วิธีให้เลือกใช้งาน คือ

1. ถอนการติดตั้งโปรแกรมหรือลบโปรแกรมบน Windows Settings

ทำการเข้าไปที่ Windows Settings จากนั้นเลือกไปที่หัวข้อ App

เลือกในส่วนของหัวข้อ Apps & freatures จากนั้นเลื่อนหาข้อหัวเดียวกัน แล้วทำการเลือกโปรแกรมที่ต้องการถอนการติดตั้งออก เลือก Uninstall แล้วทำการยืนยันว่าจะ Uninstall อีกครั้ง เพียงแค่นี้ก็จะสามารถถอนโปรแกรมออกจากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานได้อย่างถาวรแล้ว

2. ถอนการติดตั้งโปรแกรมหรือลบโปรแกรมใน Control Panel

ค้นหา Control Panel ในช่อง Search แล้วเปิดหน้า Control Panel

ทำการเลือกในส่วนของ Programs เพื่อทำการยกเลิกการติดตั้งโปรแกรม

ทำการเลือกโปรแกรมที่ต้องการจะถอนการติดตั้งโปรแกรมออก ตัวอย่างทำการถอนโปรแกรม CPUID HWMonitor 1.35 จากนั้นคลิก Uninstall

แต่ละโปรแกรมจะทำการเรียกใช้งาน Uninstall โดยจะให้ผู้ใช้งานยืนยันว่าจะทำการถอนการติดตั้งโปรแกรมจริงๆ หรือไม่ ทำการเลือก Yes เพื่อถอนการติดตั้งและลบโปรแกรมออกทั้งหมด รอการถอนการติดตั้ง เพียงแค่นี้ก็จะลบโปรแกรมที่ไม่ต้องการบน PC ออกได้หมด

แสดงความคิดเห็น