“ม.33 เรารักกัน” เปิดลงทะเบียน 21 ก.พ. รับ 4,000 บาท

กุมภาพันธ์ 7, 2021
Advertisement

“ม.33 เรารักกัน” เปิดลงทะเบียน 21 ก.พ.รับ 4,000 บาท โอน 4 สัปดาห์ๆ ละ 1,000 บาท รับสิทธิ 9.3 ล้านคน เงื่อนไขเดียว ไม่มีเงินฝากเกิน 5 แสนบาท !! นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยถึงความชัดเจน โครงการ “ม.33 เรารักกัน” ว่า การเยียวยากลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 33 จำนวน 11 ล้านคน ผู้มีสิทธิรับเงินต้องไม่มีเงินฝากในบัญชีเกิน 5 แสนบาท ณ สิ้นปี 2562 ต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องไม่เป็นแรงงานต่างด้าว ดังนั้นผู้ที่จะได้รับสิทธิจะมีประมาณ 9.3 ล้านคน วงเงินที่จะได้รับคนละ 4,000 บาท จ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ผ่านแอพฯ เป๋าตังค์  กระทรวงฯ พิจารณา จะเปิดให้ลงทะเบียนทางเว็ปไซต์ www.ม33เรารักกัน .com ในวันที่ 21 ก.พ – 7 มี.ค .64

แนวทางเยียวยาแก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รัฐบาลเยียวยารายละ 4,000 บาท โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

  1. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
  2. เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
  3. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  4. ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท

ไทม์ไลน์การดำเนินการขั้นตอนต่างๆ มีดังนี้

  1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com และตรวจสอบการได้รับสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.-7 มี.ค.64
  2. ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง วันที่ 8-14 มี.ค.64
  3. กดใช้งานและกดยืนยันตัวผ่านแอพพลิเคชั่น”เป๋าตัง”วันที่ 15 – 21 มี.ค.64
  4. ได้วงเงินผ่าน “เป๋าตัง” 1,000 บาท ในวันที่ 22,29 มีนาคม และวันที่ 5,12 เม.ย.64
  5. เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายในโครงการเราชนะ ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. – 31 พ.ค.64

*คาดว่าจะมีผู้ประกันตน ม.33 เข้าข่ายมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ จำนวน 9.27 ล้านคน ใช้วงเงินทั้งสิ้นประมาณ 37,100 ล้านบาท

Advertisement
Advertisement