วิธีการหยุดการเปิดใช้งาน OneDrive แบบ Auto บน Windows 10

ตุลาคม 9, 2018

สำหรับผู้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows 10 จะมีการติดตั้ง OneDrive เพื่อช่วยในการแบคอัพสำรองและซิงค์ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ขึ้นไปบน Cloud ซึ่งจะเปิดใช้งานทุกครั้งที่เราทำการเปิดเครื่อง หลายๆ คนอาจจะไม่ได้ต้องการเปิดใช้งานเนื่องจากใช้เวลานานในการอัพโหลดและมีพื้นที่จำกัดหรือรำคาญที่ต้องปิด OneDrive ทุกครั้งที่เปิดใช้งาน ซึ่งจริงๆ OneDrive สามารถตั้งค่าปิดการใช้งานได้ บทความนี้จะช่วยให้เพื่อนสามารถตั้งค่าและปิดการใช้งานซิงค์แบบออโต้ของ OneDrive ได้

วิธีที่ 1: หยุดการใช้งาน OneDrive เมื่อทำการเปิดเครื่องด้วยการตั้งค่าใน Settings

ทำการคลิกขวาไปที่ไอคอน OneDrive บน Taskbar notification

จากนั้นคลิกเลือกไปที่ More แล้วเลือก Settings

สำหรับใครที่หาไอคอน OneDrive ไม่เจอบน Taskbar ให้ทำการค้นหาในช่อง Search box แล้วพิมพ์คำว่า OneDrive จากนั้นทำการเปิดใช้งาน OneDrive

ทำการเลือกในส่วนของหัวข้อ Settings เอาเครื่องหมายติก “Start OneDrive automatically when I sign in to Windows” ออก จากนั้นกด OK

วิธีที่ 2: หยุดการใช้งาน OneDrive เมื่อทำการเปิดเครื่องด้วยการการตั้งค่าใน Registry Trick

พิมพ์คำว่า cmd ในช่อง Search box จากนั้นทำการคลิกเลือก Command Prompt

เปิดการใช้งาน Command Prompt จากนั้นคัดลอก reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /f /v "OneDrive" ไปใส่ใน Command Prompt

หลังจากนั้น OneDrive จะหยุดการเปิดใช้งานอัตโนมัติเมื่อทำการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานในครั้งถัดไป

และสำหรับใครที่ต้องการเปิดใช้งาน OneDrive แบบเปิดใช้งานอัตโนมัติอีกครั้งให้คัดลอกคำสั่ง command ไปใส่ใน Command Prompt

reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /f /v
"OneDrive" /t REG_SZ /d
"\"%LOCALAPPDATA%\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe\" /background"