ช่องทางรับถ่ายทอดสดประชุมสภา แถลงนโยบายรัฐบาล วันที่ 25-26 ก.ค. 2562

กรกฎาคม 22, 2019
Advertisement

วันที่ 25-26 กรกฏาคม 2562 นี้ จะมีงานถ่ายทอดสดการแถลงนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ 2 ต่อที่ประชุมรัฐสภา ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน สามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่านทางทีวีรัฐสภาได้ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้สามารถติดตามรับชมจากช่องทางออนไลน์ต่างๆ ได้ เช่น ทีวีดิจิตอลช่องรัฐสภา , เว็บไซต์รัฐสภา , Facebook Live และ Youtube Live โดยสามารถติดตามได้จากช่องทางด้านล่าง ตามแต่เพื่อนๆ สะดวกติดตาม

อ่านคำแถลงนโยบาย -> คลิก

ช่องทางการรับชมถ่ายทอดสด

Advertisement
Advertisement