Ragnarok M ตารางธาตุ ข้อมูลการแพ้ทางธาตุ

เมษายน 20, 2019
ธาตุมอนสเตอร์ภายในเกม Ragnarok Mobile: Eternal Love ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญภายในเกม มอนสเตอร์ทุกตัวจะมีธาตุ ที่แตกต่างกันออกไป ในทุกๆ ตัว การที่ผู้เล่นรู้จักธาตุของมอนสเตอร์ที่ต้องการจะฟาร์มหรือเก็บเลเวล ถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้ทำให้ผู้เล่นสามารถโจมตีได้แรงอีกยิ่งขึ้น อย่าง การแพ้ทางธาตุ เป็นจุดอ่อนอีกอย่างหนึ่งทำให้ผู้เล่นสามารถหาธาตุที่มอนสเตอร์แพ้ทางมาตี มีโอกาสเพิ่มพลังโจมตีได้กว่าปกติถึง 150 – 200%  บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลการแพ้ทางธาตุ การชนะธาตุต่างๆ เอาไว้ ซึ่งจะช่วยให้เพื่อนๆ สามารถทำความเข้าใจ และหาธาตุที่ชนะ มาใช้ในการฟาร์มเก็บเลเวล เพิ่มความเร็วในการเก็บเลเวลได้
Advertisement

ตารางธาตุ ข้อมูลการแพ้ทางธาตุ

ธาตุภายในเกม Ragnarok M มีด้วยกัน 10 ธาตุ คือ Wind, Earth, Water, Fire, Neutral, Holy, Shadow, Ghost, Undead และ Poison ตารางนี้จะบอกข้อมูลการแพ้ธาตุ การเอาชนะธาตุ โดยคอลั่มภ์จะเป็นมอนสเตอร์ที่จะเก็บเลเวล ส่วนตารางจะเป็นธาตุที่โจมตีชนะธาตุนั้นๆ ตัวอย่างเช่น หากเอาธาตุ Holy โจมตี – Undead จะตีแรงขึ้น 200%

Attacker / Target
WIND25502001001007510010010075
EARTH20025100501007510010010075
WATER50100252001007510010015075
FIRE10020050251007510010020075
NEUTRAL10010010010010010010025100100
HOLY10010010010010025200100200125
SHADOW100100100100100200251002525
GHOST10010010010025757520017525
UNDEAD5050505010025251002525
POSION1251251001251002525502525

ตัวอย่างการแพ้ธาตุและการชนะธาตุ

Advertisement
Advertisement