ชิมช้อปใช้ เปิดลงทะเบียน เฟส 3 กระเป๋า 2 รับ Cash Back 15-20%

พฤศจิกายน 13, 2019

กลับมาอีกครั้งสำหรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจกับ ชิมช้อปใช้ เฟส 3 มาคร่าวนี้ปลดล็อคการใช้งาน ใช้งานทุกจังหวัด แต่ไม่แจกเงิน 1,000 แล้ว แต่จะสามารถเติมเงินในกระเป๋าช่อง 2 ในการใช้จ่ายทุกจังหวัดได้ โดยรับ Cash Back 15-20% เหมือนเดิม

เงื่อนไขผู้ลงทะเบียน ชิมช้อปใช้ เฟส 3

  • ผู้ที่สามารถลงทะเบียนเฟส3 ได้นั้น ต้องยังไม่เคย ไม่ได้รับสิทธิ์จาก เฟส 1 หรือเฟส 2
  • เฟส 3 นี้ จำกัดสิทธิ์ 2 ล้านคน โดยจะกันสิทธิ์ให้ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 500,000 คน
  • รอบนี้ไม่มีการแจกเงิน 1,000 บาทแล้ว แต่จะเป็นการเติมเงินผ่าน g-Wallet ช่อง 2 เพื่อนำไปใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
  • ยังรับ Cash Back คืน 15-20% เหมือนเดิมตามนี้
  • ยอดจ่ายไม่เกิน 30,000 บาท ได้คืน 15% (สูงสุด 4,500 บาท)
  • ยอดจ่ายตั้งแต่ 30,000-50,000 บาท ได้คืน 20% (สูงสุด 4,000 บาท)
  • จ่ายช่วง 27 ก.ย. -30 พ.ย. 62 จะได้ Cash Back ประมาณกลางเดือน ธ.ค.62
  • จ่ายช่วง ธ.ค. 62 จะได้ Cash Back ประมาณกลางเดือน ม.ค.63
  • จ่ายช่วงเดือน ม.ค.63 จะได้ Cash Back ประมาณกลางเดือน ก.พ.63

และครั้งนี้รัฐบาลได้ปลดล็อค ให้สามารถใช้งานได้ทุกจังหวัด รวมทั้งจังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และให้ใช้จ่ายค่าบริการ ที่พัก การเดินทางบริการที่เกี่ยวเนื่องได้ด้วย เช่น คนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ กทม. หากเคยลงทะเบียนชิมช้อปใช้แล้ว ก็สามารถเติมเงินใน g-Wallet ช่อง 2 เพื่อใช้สิทธิ์ ในกทม.ได้

ชิมช้อปใช้” เฟส 3 นี้ผู้ที่เคยลงทะเบียนในเฟส 1, เฟส 2 ก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ ชิมช้อปใช้” เฟส 3 จะใช้สิทธิ์ได้ถึง วันที่ 31 มกราคม 2563 เปิดให้ลงทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็ม แบ่งเวลาลงทะเบียนเป็น 2 รอบ คือ

– รอบเช้า เวลา 06.00 น. จำนวน 375,000 สิทธิ์
– รอบเย็น เวลา 18.00 น. จำนวน 375,000 สิทธิ์
ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) เปิดให้ลงทะเบียนในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 500,000 คน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบตามสิทธิ์