วิธีการลงทะเบียน รับเงินเยียวยา 5,000 บาท กับเว็บเราไม่ทิ้งกัน

มีนาคม 27, 2020
Advertisement

หลังจากกระทรวงการคลังได้ออกมาตราการช่วยเหลือ โดยชดเชยรายได้ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมีมาตราการเยียวยาช่วยเหลือ 15,000 บาท (เดือนละ 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน) พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนรับมาตราการช่วยเหลือได้แล้ว โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ช่วงเวลา 18:00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ของกระทรวงการคลัง โดยเปิดให้ลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง จำกัดจำนวนสิทธิ์ 3,000,000 สิทธิ์

ผู้ที่สนใจลงทะเบียน จะต้องมีคุณสมับติดังต่อไปนี้ คือ

1. เป็นแรงงาน , ลูกจ้างชั่วคราว หรืออาชีพอิสระ

2. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ใรระบบประกันสังคมตามมาตรา 33

3. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามมาตราการช่วยเหลือแล้ว จะต้องเตรียมหลักฐานสำหรับการลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน โดยมีหลักฐานดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน
  • ข้อมูลส่วนบุคคล
  • ข้อมูลการประกอบอาชีพ
  • ข้อมูลนายจ้าง (กรณีมีนายจ้าง)

เมื่อเตรียมหลักฐานลงทะเบียนแล้ว สามารถลงทะเบียนในระบบของเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com หลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้ว ให้เลือกช่องทางการรับเงิน สามารถเลือกรับเงินผ่านทางหมายเลขพร้อมเพย์ (ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น) หรือเลือกรับแบบบัญชีธนาคาร สามารถนำบัญชีธนาคารอะไรก็ได้ มากรอกรับเงิน ไม่จำเป็นต้องเป็นธนาคารออมสิน ธนาคาร ธกส. หรือ ธนาคารกรุงไทย และไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีใหม่ เพียงมีเลขบัญชีของธนาคารอะไรก็สามารถกรอกรับเงินได้ โดยชื่อนามสกุลเจ้าของบัญชีต้องตรงกับข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนรับเงินชดเชย หลังจากนั้น ระบบจะทำการแจ้ง SMS ยืนยันการลงทะเบียน โดยจะทำการโอยเงินชดเชยให้ภายใน 7 วัน

Advertisement
Advertisement