วิธีลงทะเบียนร้านค้าไทยชนะ รับ QR Code และวิธีเช็คอินเมื่อเข้าร้านค้า

พฤษภาคม 17, 2020
Advertisement

รัฐบาลเปิดตัวเว็บไซต์ ไทยชนะ หรือ ไทยชนะ.com แพลตฟอร์มสำหรับลงทะเบียนของ ศบค. ที่ให้กิจการร้านค้าต่างๆ ได้ลงทะเบียน และเปิดให้ประชาชนทั่วไปสแกน ผ่าน QR Code เพื่อลงทะเบียนก่อนใช้บริการนั้นๆ โดยใช้เพื่อติดตามความเสี่ยง และป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ของภาครัฐ  เปิดให้ลงทะเบียนร้านค้าได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ทีึ่ 17 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. เป็นต้นไป

สำหรับใครที่ไปเดินห้าง ร้านสรรพสินค้า หรือร้านกิจการต่างๆ ก็ต้องลงทะเบียนในส่วนของผู้ใช้งานเช่นกัน โดยจะทำการเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการในร้านค้านั้นๆ หากพบว่ามีผู้ติดเชื้อ COVID-19 จะสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ว่าผู้ใช้บริการใช้บริการจากร้านค้าใดบ้าง และเดินทางไปยังจุดใดบ้าง พร้อมแสดงเวลาการใช้งานในสถานที่นั้นๆ หากมีผู้ติดเชื้อในเวลาดังกล่าว ผู้ใช้งานที่ใช้งานในเวลาเดียวกันจะได้รับ SMS แจ้งเตือนระบุว่ามีความเสี่ยง และสามารถนำไปใช้ในการตรวจร่างกาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วิธีการลงทะเบียนสำหรับร้านค้า และสถานประกอบการ เพื่อรับ QR Code

1. เข้าเว็บไซต์ ไทยชนะ.com พร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ
2. กรอกข้อมูลกิจการ กิจกรรม และข้อมูลผู้ติดต่อ
3. ทำแบบประเมินสถานประกอบการ ตรวจสอบประเภทและหมวดของกิจการและกิจกรรมนั้นๆ
4. กรอก OTP เพื่อยืนยันรายการ
5. ลงทะเบียนสำเร็จ พร้อมรับ QR Check-in/out

ขั้นตอนการเช็คอินของผู้ใช้บริการร้านค้า

1. สแกน QR Code ของกิจการ และกิจกรรมนั้นๆ โดยใช้แอพ LINE หรือใช้งานแอพสแกน QR Code เพื่อเข้าไปเว็บไซต์

2. เลือกเมนู เช็คอินร้าน

3. รับข้อตกลงและความยินยอม

4. ระบุเบอร์โทรศัพท์

5. หน้าเช็คอินสำเร็จ

สำหรับในกรณีที่ไม่มีโทรศัพท์ ในการสแกน QR Code ร้านค้าจะต้องเตรียมสมุดบันทึก และให้ผู้ใช้บริการนั้นๆ กรอกข้อมูลส่วนตัว เบอร์โทรศัพท์ และเวลาเข้า และเวลาออกร้านค้า หากออกจากร้านค้านั้นๆ แล้ว ควรสแกน QR Code อีกครั้ง พร้อมกับ เช็คเอาท์ และประเมินร้านค้า เพื่อสิ้นสุดการใช้งานในร้านค้านั้นๆ

Advertisement
Advertisement