เปิดจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 กับดีแทค เริ่มจองออนไลน์ 29 กรกฏาคมนี้

กรกฎาคม 28, 2021

dtac ได้เปิดให้ผู้ใช้งานทุกเครือ สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้แล้ว โดยเร่มลงทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ค. 64 เวลา 9.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 18 ปี และ สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง เพื่อรับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ส.ค. 64 ที่ประตู 3 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สามารถลงทะเบียนในวันเวลาดังกล่าวได้ที่ เว็บไซต์ดีแทค  https://dtac.co.th/vaccine/registration/

เงื่อนไขและรายละเอียดสำหรับบุคคลที่ต้องการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19

  • สำหรับคนไทย (ไม่รวมผู้ติดตาม)
  • เปิดรับลงทะเบียนด้วยเบอร์ค่ายใดก็ได้
  • สำหรับประชาชนทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 59 ปี (เกิดก่อน 31 สิงหาคม พ.ศ. 2546)
  • สำหรับอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 01 มกราคม พ.ศ. 2505)
  • วัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากกรมการแพทย์คือ AstraZeneca
  • ผู้ที่มีคิวนัดเดิมในเดือนสิงหาคม 2564 สามารถไปตามเวลานัดหมายเดิมได้
  • 1 หมายเลขโทรศัพท์สามารถลงทะเบียนให้ตัวเองและครอบครัวได้อีก 2 สิทธิ์